10 лет на рынке украины

Климатические Зоны Украины. Потенциал солнечной энергии. Карты

03 января, 2018

Потенциал солнечной энергии Украины

Потенциал солнечной энергии Украины. Карта

Понятно, что солнце светит и греет поверхность земли не равномерно, поэтому для территории Украины сложилась своя зональность исходя из фактической температуры замеряной экспериментально с 1994 по 2010 годы. Измеряется в кВт/ч  на квадратный метр площади в год. Ближе к экватору теплее и солнечной энергии попадает больше южной части Украины.

С 01.07.2013 введены в действие Изменения № 1 в ДБН В.2.6-31:2006 «Тепловая изоляция зданий»

Климатические зоны Украины

ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»

Г.Г.Фаренюк - директор ДП НДІБК, докт.техн.наук

Є.Колесник - відповідальний виконавець, науковий співробітник

Є.Г. Фаренюк - керівник Науково-технічного центру з питань енергоефективності у будівництві, в.о.завідувача лабораторії будівельної теплотехніки та енергозбереження

разработали дополнение к ДБН В.2.6-31:2006, а "ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ" - "наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства"

Пункт 1.3
«При проектуванні нових будинків та реконструкції існуючих, шари з теплоізоляційних матеріалів слід розташовувати з зовнішньої сторони огороджувальної конструкції використовуючи при цьому конструкції
фасадної теплоізоляції згідно з ДБН В.2.6-33 та ДСТУ Б В.2.6-34. Не рекомендується застосовувати конструктивні рішення з шарами із теплоізоляційних матеріалів з внутрішньої сторони конструкції через можливе надмірне накопичення вологи в теплоізоляційному шарі, що призводить до незадовільного тепловологісного стану конструкції й приміщення в цілому, а також до зниження теплової надійності оболонки будинку».

Пункт 1.13
«Конструкції теплоізоляційної оболонки будинків повинні відповідати вимогам пожежної безпеки згідно з ДБН В.1.1-7, конструкції фасадної теплоізоляції – вимогам ДБН В.1.1-7 та ДБН В.2.6-33».

Пункт 1.14
«Розрахункові теплофізичні характеристики будівельних матеріалів при проектуванні приймають відповідно до положень цих норм та ДСТУ Б В.2.6-182».

Пункт 1.15
«Проектування теплоізоляційної оболонки будинків треба здійснювати із застосуванням теплоізоляційних матеріалів, термін ефективної експлуатації яких складає не менше ніж 25 років; для змінних ущільнювачів − з терміном
ефективної експлуатації не менше ніж 15 років, із забезпеченням ремонтопридатності елементів теплоізоляційної оболонки. В конструкціях фасадної теплоізоляції повинні застосовуватися теплоізоляційні матеріали з терміном ефективної експлуатації не менше розрахункового терміну експлуатації комплекту конструкцій згідно з ДСТУ Б В.2.6-35, ДСТУ Б В.2.6-36. В проектній документації слід передбачати перевірку теплоізоляційних
властивостей огороджувальних конструкцій після терміну експлуатації, що дорівнює ефективному (розрахунковому) терміну служби, з подальшою розробкою конструктивних заходів із забезпеченням необхідних теплоізоляційних властивостей оболонки будинку, а також наводити дані про ефективний термін експлуатації теплоізоляційних матеріалів, що застосовуються».

Пункт 1.16
«При проектуванні житлових та громадських будинків результати оцінки теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій та енергетичних показників будинку на відповідність вимогам цих Норм повинні наводитися у розділі проекту «Енергоефективність» згідно з ДСТУ Б А.2.2.8».

Таблица 1

Пункт 2.8
«Мінімальна температура на внутрішній поверхні, tmin , світлопрозорих огороджувальних конструкцій житлових і громадських будинків при розрахунковому значенні температури зовнішнього повітря, прийнятого згідно з додатком Ж, повинна бути для коробок та штапиків, а також світлопрозорих зон, включаючи зони дистанційних рамок, не менше ніж 6 ºС, для виробничих будинків – не менше ніж 0 ºС, а для непрозорих зон та елементів, включаючи стулки, імпости, стійки, ригелі тощо – не менше ніж температура точки роси, tр, за розрахунковими значеннями температури й відносної вологості внутрішнього повітря, прийнятого залежно від призначення будинку відповідно до додатку Г».

Пункт 2.8 Посилання на «ГОСТ 26254» замінити на «ДСТУ Б В.2.6-101».

Пункт 3.2
«Виконання умови (7) для будинку, що проектується або експлуатується, перевіряється на підставі результатів експериментальних випробувань згідно з ДСТУ Б В.2.2-21 або з використанням математичних моделей теплового режиму будинку, а також за результатами розрахунків згідно з додатком Н та ДСТУ-Н Б А.2.2-5».

Таблиця 4 – Нормативні максимальні теплові витрати житлових громадських будинків (Emax)

и так далеее...

Т.е. для 1й и 2й климатических зон для стен R должна быть не меньше 3.3 и 2.8 соответственно.

Подробнее про R и как посчитать толщину стены при определенной тепроводности в статье "Теплопроводность строительных материалов и необходимая толщина стены"

До 2013 года территорию Украины делили условно на четыре климатические зоны

 

4 климатические зоны Украины до 2013года

Для

1-й климатической зоны (Киев, Житомир, Ровно, Тернополь, Хмельницк, Винница, Черкассы, Кировоград, Полтава, Чернигов, Сумы, Харьков, Луганск, Донецк) лучше использовать газобетон с плотностью д300-д400 толщина стены 300-400мм,

2-я климатическая зона (Днепропетровск, Запорожье, Луцк, Львов, Ивано-Франковск, Черновцы)

3-я климатическая зона (Ужгород, Николаев, Одесса, Херсон, Симферополь)

4-я климатическая зона (Севастополь) подойдет плотность д400-д500 при толщине стены 300мм, но маслом кашу не испортить (энергоносители дорожают постоянно и нормы по теплосбережению со временем становятся более требовательными), поэтому лучше подумать наперед и построиться с запасом энергосбережения из блока д300-д400 при толщине 400-500мм. Некоторые заводы-производители, СтоунЛайт и Аэрок, с 2013года начали производство газоблока толщиной 500мм. Кладка газоблока на клей дополнительно позволяет снизить теплопотери, тк ликвидируется мостик холода (ведь толщина цементного шва 10-12мм, а клея для газоблока всего 2-3мм). Цена кладки газоблока дешевле цены кладки из кирпича. Технологии не стоят на месте и появляются все новые и более экономически целесообразные и экологические подукты, коим является и газоблок.

Благодаря удобству работы с газоблоками при бОльших размерах блока, например, 300х200х600мм (наиболее популярный размер газоблока) или 400х200х600мм, кладка газоблока происходит существенно быстрее кирпичной кладки, газоблок при прочих преимуществах (теплее) он еще и легче полнотелого кирпича. Итак, явные плюсы - больше, легче, теплее.
Конструкция стен из газоблока дешевле – однослойная. Одинаково пористая структура блока гарантирует теплосбережение во всем доме.